Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Římanům 15:7
“[Společenství mezi věřícími] Nechtějte být nějakou uzavřenou společností. Nestraňte se jeden druhého; přijímejte se navzájem, jako nás Kristus přijal do slávy.”

   

Facebook