Syloam je hebrejské slovo, ktoré znamená „ poslaný od Boha“. Ako hovorí samotný názov, chceme naplniť pozvanie, ktoré nám dal Ježiš, ísť do celého sveta a kázať evanjelium.

Syloam Media je časťou Kresťanskéj medzinárodnej misie Syloam. Jej úlohou je využiť multimediálne prostriedky pre šírenie evanjelia. Veríme, že nám všetkým dal Boh dary pre šírenie radostnej zvesti. Momentálne je naším hlavným cieľom nahrávanie a distribúcia kresťanských DVD nosičov. Nahrávame: bohoslužby, koncerty, semináre, prednášky, taktiež robíme dabing kresťanskej produkcie od zahraničných autorov. Všetok nahratý materiál pripravujeme pre ďalšiu distribúciu. Taktiež spolupracujeme s niekoľkými televíziami z oblasti bývalej Juhoslávie. V budúcnosti máme v pláne aktivovať kresťanskú internetovú televíziu. Sme si istí, že práve tieto časy, v ktorých žijeme, sú ideálne pre šírenie radostnej zvesti, že Ježiš miluje každú osobu. Práve technológia je ta pravá vec, ktorá nám dáva možnosť z jedného miesta prehovoriť k veľkému množstvu ľudí.

www.media.syloam-international.org

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:2
“Berte na sebe trampoty druhých, jako to za nás udělal Kristus.”

   

Facebook