Mnozí křesťané by rádi vykročili a naplnili Ježíšovo povolání stát se rybáři lidí, avšak ve světle reality každodenního života věci vypadají jinak.

IRBTI Vám během jednodenního semináře pomůže nalézt odpovědi a objevit radost z evangelizace a získávání ztracených.

Více informací zde.

Leták ke stažení zde.

Před evangelizací, která začíná v 17:00 pořádáme akci pro děti s názvem "Cesta za pokladem".

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook