Mnozí křesťané by rádi vykročili a naplnili Ježíšovo povolání stát se rybáři lidí, avšak ve světle reality každodenního života věci vypadají jinak.

IRBTI Vám během jednodenního semináře pomůže nalézt odpovědi a objevit radost z evangelizace a získávání ztracených.

Více informací zde.

Leták ke stažení zde.

Před evangelizací, která začíná v 17:00 pořádáme akci pro děti s názvem "Cesta za pokladem".

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook