Církev Nová naděje je vedená pastorem Pavlem Olšaníkem a má sbory v Ostravě, Příboru, Jeseníku, Zlatých Horách, Vidnavě a Praze. Církev Nová naděje byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů a nyní pracuje na registraci, která je potřebná k plné funkčnosti v rámci České republiky, uvádí Vyhlášení Církve Nová naděje na internetových stránkách www.slovologos.info.


 

Chválící skupina

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook