Církev Nová naděje je vedená pastorem Pavlem Olšaníkem a má sbory v Ostravě, Příboru, Jeseníku, Zlatých Horách, Vidnavě a Praze. Církev Nová naděje byla založena svobodným rozhodnutím pastorů různých sborů a nyní pracuje na registraci, která je potřebná k plné funkčnosti v rámci České republiky, uvádí Vyhlášení Církve Nová naděje na internetových stránkách www.slovologos.info.


 

Chválící skupina

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook