Matouš 11:30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.

Židům 12:1 …odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,

 

Určitě každý z nás již nesl v životě nějaké těžké břemeno. Ať už neseme nákup, či kus nábytku, všichni se snažíme co nejrychleji dostat se na místo, kde ona břemena odložíme. Jaká úleva, když danou věc odložíme a ucítíme, jak naše ruce, ramena a vlastně celé tělo vnímá uvolnění. Stejně je tomu i tak s břemeny, která nosíme uvnitř. Lidé kolem nás jsou obtěžkáni břemeny minulosti, zármutku, vzteku, zranění, zklamání, méněcennosti, viny, neodpuštění a každý si tam jistě dosadí další věci. Tato břemena mohou být mnohokráte mnohem těžší, než ta fyzická. Mohou ovlivňovat naše životy od rána do večera. I jako věřící, můžeme nést břemena, která budou chtít táhnout k zemi a od Boha.

Ježíš však vyučoval, že Božím plánem je, abychom nesli jeho břemeno, o němž řekl, že netlačí ani netíží. Samozřejmě že odstraňování určitých břemen z našich životů může být proces, ale pokud se k tomu odhodláme, musíme věřit, že pokud to Bohu odevzdáme, on se o to postará a pro nás je důležité se rozhodnout, že tato břemena nebudeme opět zvedat. Apoštol Petr k tomu řekl: Všechnu svou starost vložte na něj, neboť mu na vás záleží. I Pet 5:7.

Nepřítel si je našich břemen dobře vědom a bude se snažit toho využít, abychom cítili tu tíhu, která nás sráží. I Bůh si je našich břemen vědom a proto již zaopatřil způsob, jak se všech břemen zbavit. Záleží na každém z nás co s tím uděláme. Pamatujme však, že břemeno které nechceme odložit poneseme dál.

Prozkoumejme proto každý sám sebe a pokud najdeme břemena která nám brání v dorůstání v Krista, vydejme mu je do rukou.

Pastor Pavel

 

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook