1 Tes 5:11 Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

2 Kor 13:11 Nakonec, bratří: žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní.


Každý z nás potřebujeme v životě povzbuzení. Jistě si vzpomenete, kdy se vám dostalo zaslouženého poděkování, ať už za skvěle odvedenou práci, či za výborný oběd. Povzbuzení nic nestojí, přesto je nám vzácné a příjemné. Bůh sám nás ve svém slově povzbuzuje na mnoha místech, protože si je vědom, jak je důležité. Povzbuzení se nám však může dostat jen od lidí, kteří v nás vidí něco dobrého.

Jistě je třeba si jako věřící uvědomit, že bez Boha nemůžeme vůbec nic. Nicméně, i Boží slovo říká, komu čest, tomu čest. Je spousta lidí, kteří nevyužívají svěřeného potencionálu, či obdarování.

Je tedy na každém z nás, abychom našli každý den někoho, koho můžeme povzbudit, či mu jen poděkovat za to, co dělá. Jistě nebudeme denně běhat na záchrannou službu a děkovat za jejich skvělou a potřebnou práci, ale stačí mít otevřené oči a srdce a Bůh nás sám nasměruje k tomu, kdo zrovna ono povzbuzení potřebuje slyšet. Zkuste někoho povzbudit a sledujte, co se bude dít.

Všimneme-li si Krista, vždy hledal příležitost k povzbuzení. I v případě, kdy napravoval, dával příležitost ke změně. V dnešní době jsou lidé neustále bombardováni různými útoky, výčitkami a problémy celého světa, ale chybí povzbuzení, motivace a poděkování. Pojďme proto jednat jako Kristus. Pojďme pracovat jako jeho velvyslanci, kdy budeme opravdu přinášet povzbuzení a naději tomuto zraněnému a utrápenému světu.

Nezapomínejme také, že naše povzbuzení nemáme předávat jen světu, ale i našim sourozencům v Kristu. Kdy jste naposledy někoho objali, kdy naposledy jste někomu řekli, že ho rádi vidíte, kdy naposledy jste někomu poděkovali za jeho službu? Pro mne osobně je povzbuzením už jen to, že jste tady.

Pastor Pavel

 

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook