Lukáš 9:62 Ježíš mu odpověděl: "Kdo se chopí pluhu a ohlíží se zpátky, nehodí se pro Boží království."

Matouš 6:33 Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.

 

Nikdo z nás jistě nechce investovat do něčeho, o čem ví již dopředu, že nepřinese užitek. Ať už jde o čas, finance, energii, to, co chceme vidět, je pozitivní výsledek a výnos. Bůh do nás investoval své nejlepší a i on očekává návrat ze své investice lásky a milosti.      Ježíš nás upozorňuje, že pokud dáme ruku na pluh, nemáme se dívat zpět, jinak se pro království Boží nehodíme. Jsou to jistě silná slova, při kterých by každý z nás měl zhodnotit, jsou-li jeho ruce opravdu pevně na tom, k čemu ho Bůh povolal, a je-li jeho zrak upřen tím správným směrem. Když Ježíš pronesl tato slova, mluvil k těm, kteří ho již následovali, ale měli tendenci se ohlížet a vracet se do minulosti.

Ti, ke kterým tato slova promluvil, neměli jistě z lidského hlediska špatné motivy, jeden chtěl pochovat svého otce a druhý se chtěl rozloučit se svou rodinou, ale nikde není napsáno, že otec toho prvního již zemřel a u druhého šlo o to, že jeho rodina by ho přemlouvala, aby zůstal. Proto kdokoliv má jiné priority před královstvím Božím, to se pro něj nehodí. Jinými slovy je nepoužitelný. Samozřejmě to nemění nic na Boží lásce vůči dané osobě, ale ta se sama okrádá o Boží požehnání a okrádá ostatní, protože není požehnáním v tom, k čemu ho Bůh povolal.

Další důležitou věcí, kterou si musíme uvědomit, je, že práce s pluhem není jednoduchá a že se při ni i zapotíme. Bůh nám však vždy dá sílu a všechnu nebeskou podporu, abychom mohli činit jeho vůli. Bůh má pro každého z nás skvělý plán, tak nesundávejme ruce z pluhu a naplňujme to, k čemu nás do království povolal. Pevně se proto držme, ať na konci své cesty uslyšíme z Božích úst, jak dobrou investicí jsme se stali.

Pastor Pavel

 

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook