Hospodin mi odpověděl: Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem.

Vždyť vidění je svědkem pro určený čas, svědectvím o konci a neselže. Ačkoli otálí, vyčkávej na něj, neboť se jistě naplní a neopozdí se.   

                                                                 Abakuk  2:2-3

 

Nevzdávej se, Pán je s tebou.

Milovaná Boží rodino, pokud věříš tomu, že jsi poznal Boží vůli pro svůj život, ale stále čekáš na její naplnění, rád bych tě povzbudil slovy z knihy Abakuk.

Je velmi důležité pamatovat na to, že dnes zaséváš semeno toho, co budeš zítra sklízet. Tím semenem je tvůj čas, tvoje modlitby. Jednou z častých příčin zklamání některých bratrů či sester je to, že začínají sázet dobrá semena, ale přesto nevidí ovoce, po kterém toužili.

Rád bych to vysvětlil na svém životě. Před nějakým rokem, když jsem začal cvičit, jsem si říkal, dnes něco pocvičím a zítra to už bude vidět.  Dám do toho úplně vše, sílu, energii… Jenže po nějaké době jsem pochopil, že to tak nefunguje. Být fit, shodit nějaké to kilo, to se nestane přes noc. Chce to trpělivost a tvrdou práci. Někdy si bratři či sestry, a také často nově věřící, přečtou Malachiáše, dočtou se o nebeských průduchách, které se otevřou nad těmi, kdo dávají a při nedělní sbírce si řeknou, tak a teď vyzkouším Boha. Vysypou obsah své peněženky do košíku a čekají, co se bude v pondělí ráno dít…. Najednou zjišťuješ, že se to neodvíjí podle tvých představ. Finanční potíže přetrvávají a je tady dojem, že s biblí není něco v pořádku. Já jsem zasel a nic jsem hned nedostal, jak je to možné? Bible přece mluví jasně…

Je tady nepochopení Božího slova, setba a sklizeň fungují. To co momentálně sklízíme, není však produktem toho, co jsi zasel před pár hodinami. Dnes sklízíš to, co jsi zasel před měsíci či roky. Podobně i semeno, které zaseješ dnes, ti nepřinese úrodu následující neděli.

Setba a sklizeň se nevztahuje jen na dávání peněz do sbírky. Ten řízek, který jsi jedl, film, který jsi sledoval, čas, který jsi strávil se svou rodinou, to vše jsou semena, která jednoho dne přinesou úrodu, špatnou či dobrou. Dávej si pozor na to, co zaséváš, neboť to budeš v následujícím čase jíst.

Pokud čekáš již dlouho a stále nevidíš naplnění Boží ve tvém životě, tak vytrvale zasévej dobrá semena. Dovol Bohu, aby ve tvém srdci konal dílo a aby jej i dokončil. Buď trpělivý. Když složíš tuto zkoušku, kterou máš, Bůh tě posune vpřed. 

 

Bůh ti žehnej! 

Pastor Jirka

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook