Je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové!

2. Korintským 5:17

Nic nemusí zůstat stejné jako dosud. Bůh je Bohem nových věcí. Dokáže obrátit situace naruby. Když činí něco nového, Jeho tvořivost nezná hranic. Není omezen pozemskými zákony a principy, jakkoliv se nám mohou zdát být nepřekročitelné. Je Bohem, který dokáže aktivně vstoupit do věcí a situací, povolat lidi, zmocnit a uschopnit je  a jít s nimi do věcí, k nimž je povolal. Je Bohem hlubokého, opravdového, vřelého vztahu lásky, který tvoří něco zcela nového. Co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. 1. Korintským 2:9

Podíváme-li se do Božího Slova na zmínky o něčem „novém“, všimneme si, že Bible je plná výroků o tom, že Bůh činí něco nového – od stvoření světa z ničeho (a co by mohlo být novějšího než toto!) přes Boží opakované intervence do historie lidstva. Jen několik příkladů: potopa, zmatení jazyků, povolání Abrahama (a tím i umístění jádra Božího království doprostřed padlého stvoření), vyvedení celého lidu z egyptského zajetí, dar smlouvy mezi Bohem a lidmi, mnoho nových povolání lidí, vize, proroctví, znamení a divy, apod.

Potom však přichází naprostý vrchol, nemyslitelná a nepředstavitelná událost celé historie: Bůh sám se stává lidskou bytostí, vstupuje do stvoření a svou smrtí na kříži a vzkříšením z hrobu stvoří konečný, absolutní a dramatický nový začátek. Cesta ke zbrusu novému začátku se otevře každému, kdo po něm touží. Je to něco tak radikálního, že to Bible nazývá novým narozením, novou lidskou bytostí. Bůh je dobrý !!!

Bůh nechce tvořit nové věci jen v globálním smyslu, věci, týkající se celého lidstva, ale zároveň chce dělat nové věci v osobním životě každého, kdo Mu náleží. Má pro tebe něco nového. Chce tvořivě pracovat ve tvém životě, přinášet do něj změnu, proměňovat staré a zastaralé, přinášet čerstvý vítr a světlo a tvořit nové.

Chce ti pomoci s tvým konkrétním nekončícím problémem, se kterým soustavně zápasíš a který tě drží v zajetí, obtěžuje tě, ochromuje a unavuje – ať už se jedná o sebelítost, depresi, závislost, panický strach, vzpurnost, démonický útlak, nenaplněnou potřebu nebo důsledek chybných minulých rozhodnutí či nemoc, svázanost, nezaměstnanost, potřebu v oblasti vztahů, chudobu anebo cokoliv jiného. Jeden kazatel kdysi prohlásil: „Jestliže se Vám rozpadl Váš sen, začněte snít nový!“ To je ono! Vyraž k novým cílům, novým horizontům, novým výzvám a okus skutečně nový začátek – s Ním po boku.

Bůh je od tebe vzdálený jen na jednu modlitbu !    

pastor Jirka

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook