Fil 1:6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista.

Př. 3:5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

 

Jsem si jist, že každý z nás se v životě dostal do situace, kdy se mu přihodilo něco, z čeho byl takzvaně v šoku. Nemusela to být špatná zpráva o zdravotním stavu, či vykradený byt, ale třeba i maličkost, která udeřila do našich životů jako blesk z čistého nebe.

Když se něco takového stane, je mnohdy těžké okamžitě věřit, že z celé situace může vzejít něco dobrého. Musíme si však být vědomi, že všechny věci napomáhají k dobrému pro ty, kdo Boha milují (Řím 8:28).

Život Josefa toho může být příkladem. Kdo by čekal, že ho jeho vlastní sourozenci chtějí zabít? Když pak byl hozen do prázdné cisterny, jistě si tam jen klidně nesedl a neříkal si, že je vše v pořádku. Když ho pak bratři vytahovali, možná ho napadlo, že šlo jen o špatný vtip, ale hned potom byl prodán do egyptského otroctví a jsem si jist, že cestou tam měl Josef spoustu času na přemýšlení a jistě si položil otázku, co dobrého z celé této věci může vzejít.

Situace, které nás v životě formují, nejsou ty, kdy se nám stane něco špatného, či někdo něco spáchá proti nám, ale reakce na ně. Nakonec i v Josefově životě přece došlo k příležitosti, kdy se mohl svým bratrům za veškeré příkoří pomstít, ale jelikož si uvědomil, že Bůh byl s ním vždy a všude, neudělal to. Naopak ještě řekl svým bratrům: "Vy jste pro ti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím co se stalo" (Gen 50:20).

Buďme si proto vždy v jakékoliv i na první pohled neřešitelné situaci vědomi, že Bůh není překvapen, k čemu v našich životech došlo, a jistě už má východisko, na jehož konci sami uvidíme, že nejen některé, ale všechny věci napomáhají k dobrému, pokud ho opravdu milujeme.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.', 'Matouš 6:33;
Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno.', 'Římanům 10:9;
Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.', '2.Korintským 5:17;
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo hle, je tu nové!'); ?>
   

Facebook