Jan 18:37 Pilát mu řekl: "Jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ty sám říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas"

Jistě už každý z nás slyšel rčení, ve kterém se říká, že v jednoduchosti je síla. Mnoho lidí, ať už s tituly či bez nich, pátrají, hledají a bádají po různých pravdách, přičemž mnohdy přehlíží tu jednoduchou, základní a přitom nejdůležitější pravdu. Onou nejdůležitější pravdou je to, co se chystáme jako věřící slavit. Narození Krista je mnohými zpochybňováno již po mnoho generací a bude tomu tak i nadále až do skonání světa.

Nedávno mi jeden ateista řekl, že křesťané jsou jen banda bludařů a podvodníků, a jak mohu vůbec věřit v takovou lež, jako je narození Krista. Má odpověď byla spíše otázkou, na kterou dotyčný nemohl najít rychlou odpověď. Zeptal jsem se ho totiž, že pokud není Kristovo narození pravdou, proč ho ta zpráva tolik rozčiluje?

Důvodem, proč se stále lidé nedokážou smířit s narozením Krista i po dvou tisících letech, je ta věc, že se jim to zdá až moc neskutečné. Lépe řečeno neskutečně jednoduché. Stejně jako spása skrze Kristovu oběť. Vždyť by to bylo příliš snadné jen vyznat svými ústy, že on je ten, kdo se narodil, byl ukřižován a vstal z mrtvých, a čekat, že mu Bůh odpustí a že jeho domovem bude nebe.

Ježíš sám prohlásil, že se narodil, aby vydal svědectví o pravdě. A pravdou je, že Bůh lidi tak moc miluje, že poslal svého jediného syna, abychom se mohli navrátit ke svému stvořiteli. Pamatujme, že bez jeho narození by nebylo ani vzkříšení. Pojďme se podělit i s ostatními o onu nejdůležitější a přitom jednoduchou pravdu, tedy o Ježíše, který sám je tou cestou, pravdou a životem pro ty, kdo v něj věří.

Oslavujme tedy společně narození Krista na tento svět, ale hlavně jeho narození do našich srdcí.

Fil 1:6 Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Ježíše Krista.

Př. 3:5-6 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

 

Jsem si jist, že každý z nás se v životě dostal do situace, kdy se mu přihodilo něco, z čeho byl takzvaně v šoku. Nemusela to být špatná zpráva o zdravotním stavu, či vykradený byt, ale třeba i maličkost, která udeřila do našich životů jako blesk z čistého nebe.

Když se něco takového stane, je mnohdy těžké okamžitě věřit, že z celé situace může vzejít něco dobrého. Musíme si však být vědomi, že všechny věci napomáhají k dobrému pro ty, kdo Boha milují (Řím 8:28).

Život Josefa toho může být příkladem. Kdo by čekal, že ho jeho vlastní sourozenci chtějí zabít? Když pak byl hozen do prázdné cisterny, jistě si tam jen klidně nesedl a neříkal si, že je vše v pořádku. Když ho pak bratři vytahovali, možná ho napadlo, že šlo jen o špatný vtip, ale hned potom byl prodán do egyptského otroctví a jsem si jist, že cestou tam měl Josef spoustu času na přemýšlení a jistě si položil otázku, co dobrého z celé této věci může vzejít.

Situace, které nás v životě formují, nejsou ty, kdy se nám stane něco špatného, či někdo něco spáchá proti nám, ale reakce na ně. Nakonec i v Josefově životě přece došlo k příležitosti, kdy se mohl svým bratrům za veškeré příkoří pomstít, ale jelikož si uvědomil, že Bůh byl s ním vždy a všude, neudělal to. Naopak ještě řekl svým bratrům: "Vy jste pro ti mě zamýšleli zlo, Bůh však zamýšlel dobro; tím co se stalo" (Gen 50:20).

Buďme si proto vždy v jakékoliv i na první pohled neřešitelné situaci vědomi, že Bůh není překvapen, k čemu v našich životech došlo, a jistě už má východisko, na jehož konci sami uvidíme, že nejen některé, ale všechny věci napomáhají k dobrému, pokud ho opravdu milujeme.

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook