„Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením.“ Přís­loví 21:23

Pokud nechceš, aby si lidé na něco vzpomněli, nemluv o tom. Pokud o tom nechceš slyšet později, nezasévej tato semena do jejich myslí. Hádky by přestaly a stres by se zmenšil, kdybychom měli moudrost a věděli, kdy mlčet. Abys věděl, co říci, kdy to říci a komu to říci, nech se vést těmito verši Písma: „Řeči klevetníkovy jsou jak pamlsky, sestoupí až do nejvnitřnějších útrob“ (Přísloví 18:8). „Kdo střeží svá ústa a jazyk, střeží svou duši před soužením“ (Přísloví 21:23). Buď opatrný na vyznávání svých chyb před druhými. Možná jsi upřímný, ale když jsi zraněný, zranitelný a potřebuješ podporu, můžeš upozornit na problémy, které budou žít déle než tvoje vysvětlení. Nemůžeš zabránit lidem, aby na tebe stříleli, ale nemusíš jim dávat střelivo. Určitě jsou časy, kdy veřejné přiznání je v pořádku a moudré. Ježíš řekl, že když někdo proti tobě zhřeší, máš udělat tyto věci. Jdi za ním sám a mluv s ním v soukromí. Pokud to nepomůže, vezmi s sebou dva nebo tři zralé lidi. Jestli ani to nepomůže, předlož to vedení sboru (viz Matouš 18:15–17). Jestliže jsi zhřešil, požádej Boha o odpuštění a On to udělá. Potom se zaměř na budoucnost a vlož všechno ostatní do Jeho rukou. Pokud tě může zachránit, může tě i bránit. Pokud si nezvolí ani jedno, použije si to k tomu, aby tě zdokonalil.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111206/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook