„Dávejte tedy pozor, jak slyšíte…“ Lukáš 8:18

K tomu, abys byl dobrý posluchač, se musíš pokusit naslouchat aktivním způsobem. Dávej pozor. Nikdo nechce mluvit s mrtvolou, takže parafrázuj, objasňuj a poskytuj zpětnou vazbu. Parafrázování ti pomůže správně porozumět. Objasňování znamená kladení otázek, dokud plně neporozumíš tomu, co tím druhá osoba myslí. Zpětná vazba znamená sdílení vlastních myšlenek a pocitů neodsuzujícím způsobem. Dále se pokus naslouchat se schopností vcítit se. Možná se ti nelíbí, co bylo řečeno, ale často, když nasloucháš, uvědomíš si, že kdybys byl v kůži toho druhého, možná by ses cítil stejně. „Radujte se s radujícími, plačte s plačícími“ (Římanům 12:15). To je empatie. Pokus se také naslouchat s otevřeností. Selektivní naslouchání, obranné naslouchání a filtrující naslouchání není otevřeným nasloucháním. Naslouchej jako bys byl antropolog a ta druhá osoba jako by byla z jiné planety; její zvyky, víra a způsob myšlení jsou odlišné od tvých, a ty se pokoušíš té osobě porozumět. A nakonec, naslouchej s plným vědomím. Souhlasí to, co ta osoba říká, s fakty? Je to odpovídající? Pokud nasloucháš aktivně a s otevřenou myslí a stále nerozumíš názorům té osoby, nemusíš tuto osobu napadat. Počkej a získej více informací! Požádej: „Můžeš mi říci trochu více?“ Nebo: „Můžeš mi dát konkrétní příklad?“ Nebo můžeš říci: „Děkuji, že mohu znát tvůj pohled na věc, budu o tom přemýšlet.“ Nebo: „To je zajímavé, takto jsem o tom nepřemýšlel.“ Nebo: „Na tom, co říkáš, něco může být. Řekni mi o tom více.“ Ježíš naslouchal. A umění naslouchat je schopností, kterou má Kristus, a i ty ji musíš rozvíjet!