„Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje.“ Jób 22:21

Zámožný podnikatel byl zmatený, když našel rybáře sedět vedle jeho člunu. „Proč nechytáš ryby?“ zeptal se. „Protože jsem jich dnes chytil dost,“ odpověděl rybář. „Proč nelovíš více ryb, než kolik potřebuješ?“ zeptal se podnikatel. „Co bych s nimi dělal?“ odpověděl rybář. Podnikatel řekl: „Mohl by sis vydělat více peněz, koupit si větší člun, lovit ještě větší ryby a vydělat si ještě více peněz. Brzy bys měl celou flotilu člunů a byl bys tak bohatý jako já.“ Rybář mu odpověděl: „A co bych dělal potom?“ Podnikatel odpověděl: „Pak by ses mohl posadit a radovat se ze života.“ Rybář řekl: „A co si myslíš, že dělám teď?“ Spokojenost pochází ze dvou věcí: z velmi dobrých vztahů a Bohem daného záměru. Ten první velmi dobrý vztah, který musíš mít, je s Bohem. V Jóbovi čteme: „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“ Ten druhý vztah, který potřebuješ mít a považovat za cenný, je vztah s tvou rodinou. Až dojdeš na konec svého života, na tomto vztahu bude záležet nejvíce. Co se týče Bohem daného záměru, musíš najít své nejsilnější stránky a vědět, k čemu tě Bůh povolává, a potom se dát do práce. Humorista Sam Levenson řekl: „Moji rodiče byli přistěhovalci. Nechali se ovlivnit americkou legendou, která říkala, že ulice jsou vydlážděny zlatem. Ale když se sem tatínek dostal, zjistil tři věci: a) ulice nejsou dlážděny zlatem; b) mnoho ulic není vůbec vydlážděno; c) on byl ten, kdo měl dláždit.“ Co máš dělat ty? Dělej to a najdeš spokojenost.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111209/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook