„Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“ 1. Korintským 13:4

Pamatuješ si na staršího bratra v podobenství o marnotratném synu? Chtěl mít výsady jako syn, ale nechtěl mít povinnosti jako bratr. A protože nedokázal oslavovat bratrův návrat, stálo ho to radost. Navzdory tomu, co jsi možná slyšel, vyslovování kritických slov v tobě nevyvolá dobrý pocit, budeš se cítit mizerně a problém bude stále živý. Bible říká: „Pláství medu je řeč vlídná, lahodou tělu a uzdravením kostem“ (Přísloví 16:24). Pokud si ceníš více svých názorů než svých přátel, budeš bránit své názory a zničíš svá přátelství. Když nastanou konflikty, ustup a všimni si, co je skutečně důležité. Přijmi tu lepší variantu výpovědi druhých. Když pracuješ sám na sobě, používej hlavu; když pracuješ s druhými, používej srdce. Nauč se být flexibilní. Thomas Jefferson řekl: „Když dojde na princip, stůj pevně jako skála; když dojde na vkus, plav s proudem.“ Nezvětšuj malé záležitosti a přestaň bojovat kvůli věcem, které nakonec nic nezmění. Buď laskavý k druhým stejně, jako je Bůh laskavý k tobě. Zralá láska umožní někomu, kdo selhal, opustit situaci a zachovat si důstojnost. Když jsi jednou řekl svůj názor, stáhni se zpět! V životě budeš mít vždycky neshody. Buď ti způsobí vředy, nebo díky nim získáš porozumění – je to tvoje volba. Nereaguj přehnaně. Když nastane konflikt, udělej z toho výukovou lekci, ne ztrátu. Pokud to myslíš vážně s budováním vztahů, řiď se slovy: „Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí…“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111210/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook