„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel. z angl.

Když někoho konfrontuješ, buď specifický a nezobecňuj. Neříkej například: „Vždycky jsi strohý a nepřátelský.“ Místo toho buď konkrétní a řekni: „Byl jsi včera trochu strohý, když jsi mluvil s paní Novákovou.“ Zobecňování zní a vyvolává pocit útoku na to, jaký ten člověk je, místo aby to byla konstruktivní výtka toho, co ten člověk dělá. A navíc, neurčitost takového zobecnění nepřivede učícího se k tušení, co by měl dělat pro to, aby rostl a měnil se. Nezapomeň projevit soucítění. Jeden úspěšný instruktor se vždycky snaží postavit se na pozici toho, kdo se učí. Romanopisec John Erskine poznamenal: „Ve skutečnosti neuděláme žádný pokrok, dokud nezačneme vidět z perspektivy toho druhého.“ Ujisti dotyčného, že jsi jeho obhájce, ne jeho protivník, a že tvou jedinou touhou je vidět, jak je úspěšný. Proč je pro lidi tak obtížné přijmout a zpracovat kritiku? Protože uváznou ve spirále hanby a vrací se celou cestu až do dětství. Nikdy se necítili jako hodnotní, vždycky se cítili kritizovaní a říkali jim, jak jsou neužiteční a hloupí a nyní si instinktivně připouštějí kritiku. Jedině když tomu porozumíš, tehdy budeš schopen přistupovat k takovým lidem správným způsobem. Buduj na jejich silných stránkách, darech a charakteru skrze povzbuzení. Zasluž si právo konfrontovat. Dávej si pozor na to, abys byl kladný v 97 procentech času, takže až přijde čas být tvrdý ve zbývajících 3 procentech, tvoje láska a povzbuzení budou věrohodné. Jak bude dotyčná osoba vědět, že jsi na jeho nebo její straně, pokud jediné ocenění, které od tebe dostala, bylo negativní?

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111213/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook