„…každá část…pomáhá dalším růst…“ Efezským 4:16, přel.z angl.

Dobrý učitel podpoří na veřejnosti a opraví v soukromí. Tvým cílem by mělo být pomoci, ne zranit. Když někoho napomeneš na veřejnosti, pokoříš ho, zničíš jeho sebeúctu. Ale když dotyčného podpoříš na veřejnosti, buduješ jeho sebeúctu, sebedůvěru a motivaci. Samozřejmě, tvoje chvála by měla být ryzí, nesmí jít jen o prázdná slova. Tím, že na veřejnosti někoho podpoříš, zaséváš semena růstu a velikosti do učícího se člověka. Dobrý učitel také bude budovat věrnost ve vztazích, ne ve způsobech jednání. Máme sklon budovat věrnost buď ve vztazích, nebo ve způsobech jednání. Buď se primárně zabýváme druhými lidmi, jejich pocity a vztahem, nebo se zaměříme na pravidla, programy, normy, úkoly a výsledky. Dobrý učitel vždycky staví vztahy nad způsoby jednání. Ron Lee Davis píše ve své knize Mistrova strategie: „Můj otec byl takovým učitelem, ve své vlastní rodině i ve sboru, kde byl pastorem po dvacet pět let. Mnohokrát jsem ho slyšel říkat: ,Jednotlivec je vždycky důležitější než způsob jednání.‘ Tento princip uváděl do života denně a zabudoval ho i do mého života. Dnes se pokouším tento princip předat druhým.“ Bůh povolal každého z nás k tomu, abychom běželi svůj závod a dokončili ho úspěšně. Také nás povolal k tomu, abychom udržovali pochodeň zapálenou a předali ji dalšímu běžci. Nebuď spokojený pouze s tím, že děláš určitou práci, dej pozor na to, aby práce stále pokračovala a přitom byl vyučován a trénován někdo další. Ježíš, Mistr a Učitel, řekl: „Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci“ (Jan 14:12).

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111214/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Galatským 6:7-8
“A nemylte se: s Bohem nejsou žerty. Co zasejete, to taky sklidíte. Kdo staví na svých vlastních schopnostech, spěje do záhuby, protože myslí jenom na sebe. Kdo však jedná tak, jak chce Bůh, sklidí od něj věčný život.”

   

Facebook