„… jsem jako rozbitá nádoba.“ Žalm 31:13, ČSP

Když tvůj partner poruší manželský slib, může ti to zlomit srdce. Jakmile odezní první šok, může tě hnát touha zranit ho na oplátku. Co bys měl udělat místo toho?1) Dej si čas strávit emoce. Rychlé „odpouštím ti“ nebo zametení věcí pod koberec ničí jakoukoli naději na opětovné vybudování silného vztahu.2) Pokud je tvůj partner zrádce z podstaty a chce žít, jak se mu zlíbí, Boží slovo ti dává právo rozvázat s ním vztah.Nejednej ale příliš rychle. Ptej se sám sebe, jestli vaše vzájemné odcizení nezpůsobily pracovní nebo rodinné tlaky. Neotevřel jsi omylem dveře nepříteli? To jsou těžké otázky, musíš si ale na ně odpovědět, protože s rozhodnutím, které uděláš, budeš muset žít do konce života. Možná tomu teď nevěříš, ale Bůh dokáže i z velké šlamastyky udělat dobré manželství. Ano, bude to nějakou dobu trvat, důvěra se obnovuje jen pomalu. Znamená to, že se budete muset naučit být vůči sobě citliví. Budeš muset uznat, že tvůj partner má právo vyžadovat větší zodpovědnost, a možná budeš muset udělat něco navíc, abyste znovu vybudovali ztracenou důvěru. Ale může se to povést. „Ty, kdo úpěli, Hospodin slyšel, ze všech soužení je vysvobodil. Hospodin je blízko těm, kdo jsou zkrušeni v srdci, zachraňuje lidi, jejichž duch je zdeptán“ (Žalm 34:18-19). Bůh může tvou situaci otočit. Pokud budeš spolupracovat s ním, on bude pracovat s tebou.

Read more

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook