„Oblečte se … laskavostí.“ Koloským 3:12, přel. z angl.

Lidé, s nimiž se každý den stýkáme, si všímají toho, co nosíme. Proto Bible říká: „Oblečte se … laskavostí“ (Koloským 3:12, přel. z angl.). Někdy je ale laskavost to poslední, na co myslíme. Zamysli se nad tím, jak často jsi minul motoristu, který byl v nesnázích na silnici, a nezastavil jsi ani jsi nepřivolal pomoc. Nebo jsi dovolil, abys byl kvůli práci a tlakům odměřený a úsečný.Měli bychom si vzít příklad z mladíka, který pracoval jako prodavač v jednom supermarketu. První den, kdy byl v práci, k němu přistoupila jedna žena a chtěla koupit půl hlávky salátu. Pokusil se jí vysvětlit, že to nejde, ona ale trvala na svém. Nakonec řekl: „Musím se jít domluvit s vedoucím.“ Odešel do zadní části obchodu a nevšiml si, že ta paní jde za ním. Když našel vedoucího, řekl mu: „Je tam nějaká bláznivá bába, která chce koupit půl salátu. Co jí mám říct?“ Když uviděl zděšený výraz tváře vedoucího, otočil se, uviděl zákaznici, ihned přeladil a řekl velice příjemným hlasem: „A tato milá dáma je ochotna koupit tu druhou půlku.“Někdy složíš lidem poklonu a oni řeknou: „Jste velmi laskavý.“ Ve skutečnosti ale chtějí, abys to zopakoval. Když generál Konfederace Robert E. Lee ukončil svou vojenskou kariéru, stal se rektorem Washingtonské koleje (dnes Washingtonská a Leeova univerzita) v městě Lexingtonu ve Virginii. Jednou k němu do kanceláře přišel nový student a požádal ho o výtisk školního řádu. „Synku,“ odpověděl stařičký generál, „my nemáme žádnou knihu pravidel. Naším jediným pravidlem je laskavost.“ Takže se trénuj v laskavosti.

Read more

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook