„… ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových.“        Jeremjáš 23:16

Eugene G. Grace, jenž byl v letech 1916 až 1945 prezidentem společnosti Bethlehem Steel Corporation, prohlásil: „Jsou tisíce inženýrů, kteří mohou navrhovat mosty, vypočítat pnutí či tah, nebo vymyslet celé stroje. Ale skvělý inženýr je ten, kdo vám řekne, zda by vůbec měl být most nebo stroj postaven, kde by měl být postaven a kdy.“Když se budeš ptát dříve „proč“ než „jak“, přiměje tě to uvažovat o tvých skutečných pohnutkách a zdrojích tvé vize. Dnes se hodně mluví o „záměru“. To je v pořádku, protože život, který má cíl, přináší větší uspokojení než život, jehož smyslem je pouhá popularita nebo moc. Tvůj cíl ale musí pocházet od Boha. „Toto praví Hospodin zástupů: ‚Neposlouchejte slova proroků, kteří vám prorokují, obluzují vás přeludy, ohlašují vám vidění svých srdcí, a ne to, co vyšlo z úst Hospodinových‘“ (Jeremjáš 23:16).Když je zdrojem tvé vize Bůh, bude ji také uskutečňovat. Proto nejdůležitější otázkou, jakou můžeš položit, není „jak to mohu udělat co nejlépe“, ale „proč to vůbec dělám“. Nakonec to bude Bůh, kdo vynese poslední hodnocení toho, čemu jsi věnoval svůj život. „… dílo každého vyjde najevo. Ukáže je onen den, neboť se zjeví v ohni; a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka. Když jeho dílo vydrží, dostane odměnu. Když mu dílo shoří, utrpí škodu…“ (1. Korintským 3:13-15). Básník C. T. Studd napsal: „Jen to přetrvá dozajista, až náš život skončí, co učinili jsme pro Krista.“

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učených…“ Izajáš 50:4, B21

Izajáš napsal: „Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit. Ráno za ránem mě probouzí, probouzí mé uši, abych slyšel jako učedník“ (Izajáš 50:4, B21). Přiznej si: Pokud bys někomu říkal všechno, co si myslíš, asi by mu to ublížilo, nebo by od tebe rovnou odešel. Každý má svou soukromou oblast. Zralost znamená, že nemusíš říkat všechno, co si myslíš. Kromě toho mnohé z toho, co si myslíš, nemáš důkladně promyšleno! Proto se musíš modlit a prosit Boha o „jazyk učených“ (viz Izajáš 50:4, B21). Pečlivě si přečti tyto tři oddíly Písma: „Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba“ (Přísloví 13:3, B21). „Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením“ (Přísloví 21:23, B21). „Pokud si někdo myslí, že je zbožný, a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, ten klame sám sebe a jeho zbožnost je k ničemu“ (Jakub 1:26, B21). Existují nejméně dvě situace, kdy tě tvůj jazyk může dostat do problémů:1) Když máš vztek. Emocionální výlevy obvykle vedou k hloupým komentářům, kterými sice nic nemyslíš, ale později jich lituješ.2) Když jsi unavený. Únava snižuje tvou ostražitost a při takových příležitostech můžeš z úst vypustit nevhodné komentáře. Raději vždy počkej, až si věci promyslíš a budeš mít jasný úsudek, než začneš mluvit. Pavel řekl: „Vaše řeč ať je vždy laskavá, okořeněná solí, abyste věděli, jak máte každému odpovědět“ (Koloským 4:6, ČSP). Co dělá sůl? Ochucuje, konzervuje, čistí a hojí. Tak by měla působit i tvá slova.

„Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy…“ Lukáš 4:16

Když si někdo vezme volno, je to proto, že potřebuje čas na odpočinek a dobití baterií. Bůh si také vzal volno: „Sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval; sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal“ (1. Mojžíšova 2:2, B21). Bible však také říká, že Bůh „nedříme a nespí“ (viz Žalm 121:4). Jestliže si tedy vzal jeden den volna v týdnu on, potřebuješ ho ty také!Není to tak dávno, kdy většina rodin chodívala v neděli ráno do kostela, po návratu domů se společně najedli, a pak si všichni společně užívali odpoledne a odpočívali. Dnes dřeme sedm dnů v týdnu a řítíme se po dálnici směřující k vyhoření nebo dokonce předčasnému úmrtí. Vědci tvrdí, že naše těla jsou geneticky stavěna tak, že potřebují jeden den ze sedmi pro fyzickou, emocionální a duchovní obnovu, aby mohla maximálně využívat svůj potenciál. Když Truett Cathy otevřel v roce 1946 svou první restauraci The Dwarf House, zavedl tradici, že v neděli bude zavřeno. Tehdy to byla normální praxe, dnes to ale je mimořádně neobvyklé, zejména pro restaurační řetězec se stovkami prodejen v nákupních centrech. Ale Cathy, oddaný křesťan, nikdy nezaváhal. Raději obětoval zisk a připravil se o obrovské dividendy. Přesto vybudoval jeden z nejpopulárnějších a nejziskovějších potravinových řetězců v USA – Chick-fil-A.Bůh ví, že nejrychlejší způsob, jak vyhořet, je pokusit se zapálit svíčku na obou koncích. Proto Bible říká: „Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci…“ (2. Mojžíšova 20:10). Každý týden potřebuješ jeden den volna, tak si ho vezmi!

„A spočine na něm Duch Hospodinův…“ Izajáš 11:2, ČSP

Izajáš řekl o Ježíšovi: „I vzejde proutek z pařezu Jišajova a výhonek z jeho kořenů ponese ovoce. A spočine na něm Duch Hospodinův: Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a udatnosti, Duch poznání a bázně před Hospodinem. Bude mít zálibu v bázni před Hospodinem a nebude soudit podle toho, co vidí svýma očima, ani rozhodovat podle toho, co slyší svýma ušima, ale bude spravedlivě soudit chudé a podle práva rozhodovat pro pokorné v zemi. Bude bít zemi holí svých úst a duchem svých rtů usmrtí ničemu“ (Izajáš 11:1-4, ČSP).Říkáš si, že je to sice hezké, ale nechápeš, co to má společného s tvým životem? Více než si myslíš. Když Ježíš Kristus sedí na trůnu jako vládce tvého života, Duch, který spočívá na něm, bude spočívat také na tobě! Pod tímto úhlem pohledu si znovu pomalu a s rozmyslem přečti výše uvedená slova Písma. Jestli rozpoznáš ve svém životě známky toho, co se v nich píše, pečuj o ně v modlitbě a zalévej je Božím slovem. A pokud nic z toho ve svém životě nevidíš, poklekni a modli se: „Otče, učiň mě více podobným Ježíšovi.“Když si kupuješ auto, prodejce ti obvykle umožní předváděcí jízdu. Pokud se ti auto bude líbit, je pravděpodobné, že si ho koupíš. Každý z nás je povolán „předvádět“ Ježíše. To není žádná maličkost! Proč? Protože v konečném výsledku budou tvá slova, postoje, skutky a reakce lidi buď od Krista odrazovat, nebo je k němu budou přitahovat.

„… odhoďme všecku přítěž … a vytrvejme v běhu…“ Židům 12:1

V jednom rozhlasovém vysílání mluvil Dennis Rainey o Double Eagle II, prvním horkovzdušném balónu, který přeletěl Atlantský oceán. Piloti tohoto velkolepého plavidla zachytili vzdušný proud, který je přenesl přes celý Atlantik. Když ale byli u pobřeží Irska, vletěli do hustých mraků a na vnějším plášti balónu se začal tvořit led. Ztráceli výšku a během několika hodin klesli z šesti tisíc metrů na tři tisíce. Dělali všechno, co mohli, aby balón zachránili. Vyhodili z koše videokamery, zásoby potravin, a dokonce i kluzák, s nímž měli v plánu přistát. Do výšky přibližně tisíc dvě stě metrů udávali svou polohu, pak ale vyhodili přes palubu i vysílačku. Ve výšce devíti set metrů se konečně dostali do slunečního světla. Led začal v celých pásech opadávat a obrovský balón doletěl až do Francie.Bible říká, že abys mohl běžet a vyhrát svůj životní závod, musíš odhodit „všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí“ (viz Židům 12:1). Je mnohem snazší rozpoznat hřích, kterého je třeba se vzdát, než přítěž, které se potřebuješ zbavit. Proč? Protože přítěž je často legitimní, zahrnuje zodpovědnosti, tlaky, závazky, plány a neodkladné události. Potřebuješ se zastavit a udělat si soupis všeho, co na sobě neseš. Vezmi jednu věc po druhé a poctivě se sám sebe zeptej: „Dal mi toto Bůh, abych to nesl? Nebo mi to dal někdo jiný? Nebo jsem se rozhodl já sám, že to ponesu?“ Ať už tě dnes tíží cokoli, zbav se toho!

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

Koloským 3:16
“Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě.”

   

Facebook