„ …tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny…“ Jób 11:15

Mnozí z nejúspěšnějších lidí na světě byli někdy považováni za neúspěšné. Jeden bankéř v Iowě se smál a řekl Alexandru Grahamu Bellovi, aby dal pryč z jeho kanceláře tu „hračku“. Tou hračkou byl telefon. Tomu se říká promeškání příležitosti k investici! Jeden filmový producent jednou načmáral „odmítnuto“ na scénář k filmu Gone with the Wind. V roce 1906 muž, který byl největším investorem Henryho Forda, požádal, aby jeho akcie byly prodány, protože nevěřil, že firma někdy někam dospěje. Představ si, že bys žil s takovou vzpomínkou! Pan Roebuck prodal svůj podíl v Sears and Roebuck Copany za 25 000 dolarů, protože řekl, že „firma nikdy nebude létat“. Ale létala a ve svém rozkvětu prodávala každou sekundu zboží v hodnotě 4 000 dolarů. Pochop toto: máš všechno, co měl každý vítěz v dějinách – a navíc Boha. Ten Bůh Rudého moře, jámy lvové a zdí Jericha je tvůj Bůh! Proto se přestaň dívat do zpětného zrcátka a začni se dívat dopředu. Oslavuj skutečnost, že jsi přežil. Možná se ďábel pokusil tě zničit, ale dobrá zpráva je, že se mu to nepovedlo. Navzdory všemu, čím jsi prošel, jsi chodící, mluvící, žijící a dýchající zázrak Boží milosti. Musel tě tu nechat z nějakého důvodu, proto zjisti, co to je, a vlož do toho svůj život. Řekneš: „Mám více potíží než Jób.“ Možná, ale Jób důvěřoval Bohu a dostal se z toho ven a na vrchol! V Jóbovi čteme: „Jestliže teď napravíš své srdce a vztáhneš své ruce k Bohu…tedy pozdvihneš tvář bez poskvrny, budeš jako odlitý z bronzu, nepocítíš bázně“ (Jób 11:13–15).

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111219/

„Zatímco jsem byl zaneprázdněn…“ 1. Královská 20:40, přel. z angl.

Slovo zaneprázdněn je v Písmu použito pouze jednou: „Zatímco jsem byl zaneprázdněn děláním něčeho jiného, vězeň zmizel!“ V tomto příběhu Bůh soudí někoho za to, že zapomněl, co je důležité a přestal věnovat tomu důležitému pozornost. V roce 1992 časopis Fortune uvedl „Největší hloupé podnikatelské chyby v roce 1991“. Zde je jedna z nich. V úsilí o jednotnou spolupráci dosáhlo AT&T dohody s Con Edison, dodavatelem energie v New Yorku. Ve smlouvě se prohlašovalo, že kdykoliv budou překročeny požadavky na energii, elektrická síť AT&T sníží své požadavky na Con Edison tak, že přepne na svou vlastní elektrárnu, odpojí některá svá zařízení a bude čerpat elektřinu z vlastních generátorů ze své elektrárny na Thomas Street 33 v Lower Manhattan. 17. září AT&T jednala v souladu s dohodou. Ale když její vlastní generátory naskočily, nárůst energie odpojil některé vitální usměrňovače proudu, které obsluhovaly 4,5 miliónů vnitrostátních telefonátů, 470 000 mezinárodních telefonátů, 1 174 vnitrostátních letů přepravujících 85 000 cestujících a všechny komunikační systémy propojující dopravní spínače na letišti v La Guardia, na Kennedyho letišti a na letišti Newark. Byl to obrovský zmatek! Alarmy na Thomas Street station 33 zvonily bez povšimnutí po šest hodin. Proč? Protože zaměstnanci AT&T zodpovědní za usměrňování proudu byli pryč – účastnili se jednodenního semináře o tom, jak zvládat nouzové situace! Bible říká: „Buďte střízliví! Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel, obchází jako „lev řvoucí“ a hledá, koho by pohltil“ (1. Petr 5:8). Když tě satan nemůže „pohltit“ čelním útokem, spokojí se s tím, že tě odvrátí věcmi, na kterých tolik nezáleží. Proto se nenech odvrátit.

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111218/

„…a oheň vyzkouší, jaké je dílo každého člověka.“ 1. Korintským 3:13

Jednoho dne vůl řekl mezkovi: „Předstírejme, že jsme nemocní.“ Mezek odporoval: „Ne, musíme dodělat tuto práci.“ Vůl předstíral, že je nemocný, a farmář mu donesl čerstvé seno. Když se mezek vrátil po orání, vůl se ho zeptal, jak se mu dařilo a mezek řekl: „V pořádku.“ Vůl se zeptal: „Co o mně říkal farmář?“ Mezek odpověděl: „Nic.“ Druhého dne vůl znovu předstíral, že je nemocný. Když se mezek vrátil domů, vůl se zeptal: „Jak to šlo?“ Mezek řekl: „V pořádku.“ Po týdnu se vůl zeptal: „Řekl dnes něco farmář o mně?“ Mezek odpověděl: „Neřekl nic mně osobně, ale zastavil se a dlouho mluvil s řezníkem!“ Pochop toto: narodil ses, abys naplnil Bohem daný záměr. Když to neuděláš, bude to mít důsledky, zde i ve věčnosti. Pavel se zaměřil na své povolání. Krátce před tím, než byl popraven, napsal: „…běh jsem dokončil…“ (2. Timoteovi 4:7). Všimni si, Pavel nešel do důchodu, on „dokončil“ své dílo! V podobenství o hřivnách ten muž, který zakopal svou hřivnu, zaplatil vysokou cenu. To proto, že v Božích očích je největším selháním ze všech selhat v investování času, talentu a bohatství, které ti dal On pro svůj záměr. Jednoho dne tvůj život bude zrevidován. Nazývá se to „Kristova soudná stolice“. Pavel píše, že dílo každého člověka bude vystaveno ohni, aby bylo patrné, zda si dílo udrží svou hodnotu. Pokud dílo vydrží v ohni, stavitel dostane odměnu. Ale pokud dílo shoří, stavitel utrpí velkou ztrátu (viz 1. Korintským 3:13–15).

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111217/

„Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil.“ Žal­m 39:2

Všichni občas selžeme, dokonce i ti nejlepší z nás. Když John D. Rockefeller řídil firmu Standard Oil Company, jeden z jeho vysokých vedoucích pracovníků udělal chybu, která stála přes 2 milióny dolarů. Ostatní vedoucí si mysleli, že Rockefeller se na něj tvrdě oboří a pravděpodobně ho vyhodí. Ale on to neudělal. Než si toho muže zavolal, posadil se, vzal si blok a nahoru si napsal: „Body ve prospěch tohoto muže.“ Potom vyjmenoval mužovy silné stránky, včetně toho, jak jednou pomohl firmě udělat správné rozhodnutí a získat milióny dolarů. Jeden ze ostatních vedoucích pracovníků, který byl toho svědkem, později řekl: „Pokaždé, když jsem v pokušení se do někoho pustit, přinutím se posadit se a sepsat seznam dobrých schopností, které ten dotyčný má. Na konci toho získám ten správný náhled. A co je na tom nejlepší, můj hněv zůstane pod kontrolou. Nemohu ani spočítat, kolikrát mě tento návyk uchránil před dopuštěním se jedné z nejnákladnějších životních chyb – a to je ztráta rozvahy. Doporučuji to každému, kdo musí jednat s lidmi.“ Proto se před tím, než se dopustíš ukvapeného závěru, zastav a pros Boha o moudrost, potom se posaď a udělej seznam těch nejlepších schopností dotyčného člověka. Když to uděláš, často dojdeš k jinému než prvotnímu závěru. Jedna věc je jistá, přistoupíš k dotyčnému se správným postojem a neřekneš věci, kterých bys později litoval. Je zřejmé, že žalmista se tuto lekci naučil: „Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil.“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111216/

„Nemyslím, že bych již byl u cíle… Filipským 3:12

Když to dovolíš, tak tě perfekcionalismus připraví o pokoj a o radost, ať už jsi doposud dosáhl čehokoliv. Výrobce sportovních oděvů Fila stáhl z novin celostránkovou reklamu, která měla oslavovat hráče a mluvčího NBA All-Star, Granta Hilla, a tím snížil tlak, který je vyvíjen na mladé lidi bojující s perfekciona­lismem. Reklama znározňovala Hilla, obklopeného textem: „Tento rok Grant Hill vedl svůj tým ke skórování, doskokům, podporoval a získával míče, dovedl svůj tým zpět do závěrečných bojů o titul, vedl ligu do All-Star tajného hlasování, získal místo v olympijském týmu, nenapadal veřejné činitele, nedomáhal se prodloužení smlouvy, nikdy nechodil pozdě, vždycky byl srdečný, nezklamal své kamarády ze střední školy, poslouchal svou matku, pamatoval na vrátného o Vánocích, stlal si denně postel, slíbil zkrátit sprchování ve snaze šetřit s vodou, hodně spal, neublížil ani mouše, srovnal si své myšlenky, dal přednost papíru před plastem, objevoval se řádně oblečený v interview, zlepšil svůj slovník, spočítal svá požehnání, mluvil laskavě o svých spoluhráčích, platil parkovné jiných lidí, kontroloval regulátor teploty, praktikoval to, co učil, dokonce dával pozor, když letušky podávaly instrukce pro naléhavé případy, daroval ledvinu – a slíbil, že se příští rok bude snažit ještě víc.“ A teď vážně. Vždycky budou ve tvém životě existovat oblasti, které potřebují zlepšit. Nikdy nedosáhneš dokonalosti. To neznamená, že se nemůžeš zastavit a vychutnat si daný okamžik nebo oslavit, cos už dokázal, a říci sám sobě: „Ještě zdaleka nejsem tím, kým bych měl být, ale jsem lepší, než jsem byl. Je to tak v pořádku a jsem na cestě dopředu.“

Read more http://www.spkd.cz/2011/12/slovo20111215/

   

Sponzoři  

F-nadace
F-nadace
   

Verš z Bible  

1.list Tesalonickým 5:16-18
“Buďte radostnými lidmi. Neochabujte v modlitbách. Za všech okolností děkujte Bohu, neboť to očekává ode všech, kdo patří Ježíši Kristu.”

   

Facebook